< <
1 / total: 10

Въведение

Ние живеем в епоха, в която светът може би изпитва най-силна необходимост от мир, приятелство и солидарност. Напрежението и конфликтите, които бяха определящи за двадесети век, продължават и през този нов век, и невинни хора от цял свят продължават да страдат от тях.

Въпреки незабавната нужда от солидарност и сътрудничество определени кръгове подтикват към конфликт, и то по-специално към конфликт между двете най-големи и основни цивилизации в света. Този въпрос трябва да бъде разгледан внимателно, тъй като войната на цивилизациите, които те предвиждат, би могла да има катастрофални последици за човечеството. Един от най-добрите начини да предотвратим едно такова бедствие е да засилим диалога и сътрудничеството между тези цивилизации. Това не е трудна задача, защото не съществуват фундаментални различия между Исляма и Западния свят. А напротив, между Ислямската цивилизация и Юдео-Християнската култура, която формира основата на Западната цивилизация, има много общи черти. Имайки предвид настоящата ситуация и естеството на световните проблеми, споделените ценности ще направят сътрудничеството неизбежно, за да могат да бъдат решени тези проблеми.

Днес идеологическите борби продължават да разединяват света. Да, обаче Мюсюлманите не са на единия полюс, а Евреите и Християните на обратния. В действителност единият полюс представлява хората, които вярват в съществуването и единството на Бог, а другият полюс представлява неверниците, които вярват в антирелигиозни идеологии като материализма и дарвинизма. Съществува само един начин за сразяване на съюза на различните нерелигиозни групи на идеологическо ниво: премахване на негативните и разрушителни въздействия на антирелигиозния материализъм и създаване на общество, в което да преобладават добрите нрави, щастие, спокойствие, сигурност и просперитет. Това ще бъде постигнато, формирайки съюз между всички съзнателни хора, т.е. между искрените Християни и набожните Евреи и Мюсюлмани, които ще се съберат и обединят в името на тази обща кауза.

В миналото между членовете на тези три религии може да е имало различни конфликти или спорове, това е исторически факт. Но те не са се дължали на вярванията на Християните, Евреите и Мюсюлманите, а на погрешните решения и начин на мислене на определени държави, нации и индивиди, които в повечето случаи преследват своите собствени икономически или политически изгоди. Една от общите цели на тези три Божии религии е да осигурят щастие, сигурност, мир и спокойствие на всички хора, като се противопоставят на конфликтите от всякакъв род.

Следователно този диалог и съюзничество трябва да бъдат основани на търсенето на справедливост, мир и подкрепа за всички народи от страна на искрените вярващи. Формираният диалог няма да бъде ограничен само до срещи и конференции, но ще бъде утвърден един съюз между хора, които защитават общи ценности, борят се в името на една и съща кауза и търсят дълготрайни решения на общите си проблеми. Този съюз ще бъде един от основните помощни фактори за постигане на мир през време, когато се очаква Второто пришествие на Пророка Исус (мир нему).

 

1 / total 10
You can read Harun Yahya's book Призив За Единство online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top