< <
1 / total: 7

Въведение

Последните времена (или Последният период) може да не е известно понятие на много хора. Следователно първо ще му дадем една кратка дефиниция. Последните времена означава ‘последният век'. Според Ислямската литература това е период от време, който е близък до Съдния ден.

Знаменията от Корана и обширните описания на Последните времена, представени в хадисната литература, ни водят до едно много съществено заключение. Айятите и хадисите показват, че Последните времена са разделени на два периода. Първият период е време, през което всички хора ще имат материални и душевни проблеми. След това, света ще навлезне в един период на спасение, наречен 'Златният век', който се характеризира с огромно изобилие и блаженство, които ще се дължат на преобладаването на истинната религия. С края на Златния век ще настъпи бърз социален крах и хората ще започнат да очакват Съдния ден.

В настоящата книга ние разгледахме Последните времена под светлината на айятите от Корана и хадисите на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари). Очевидно е, че въпросните знамения вече са започнали да се изпълняват едно след друго, точно както е разкрито в тези обяснения. Появата на тези знаци, съобщени преди четиринадесет века, са велики събития, които усилват вярата и предаността на вярващите към Бог. Със сигурност не е случайност, че в рамките на един толкова кратък период от време всички тези знамения са настъпили едно след друго. Тези знамения са благи вести за Божиите раби.

Описанията на събитията, разкрити в следващите страници, са подготвени съгласно напътствието от айята:

“И кажи: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги узнаете. Твоят Господ не подминава делата ви.”” (Сура ан-Намл: 93)

Друго нещо, което трябва да подчертаем тук е, че Бог знае всичко най-добре. Както по отношение на всеки един друг въпрос, така и по настоящата тема ние знаем само дотолкова доколкото Той ни е информирал.

Golden Age

 

1 / total 7
You can read Harun Yahya's book Последният Период И Махди online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top