От беседата с Шейх Назъм Ал Хаккани относно Аднан Октар (Януари 2011)

Януари 2011

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Скъпи учителю преди 25 години в Истанбул, в Джихангир, живееше един наш брат на име Юксел Шенол. Тогава нашия учител Аднан Октар тъкмо беше излязъл от затвора и болницата и беше отишъл в къщата на Юксел Шенол, тогава, онази вечер Вие проведохте един разговор… Дори го има и в интернет.

ШЕЙХ НАЗЪМ: Стаята, в която бяхме, беше едно дълго помещение. МашаАллах. А той беше благороден, благороден. Срещу него не можеха да се говорят празни приказки.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР: Аллах да е доволен от Вас.

ШЕЙХ НАЗЪМ:Той е един от тези в сърцата ни.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Тогава, може би нашите по-малки братя и сестри не знаят, но преди 25 години аз бях там. Бях един малък младеж. Там, тогава Вие казахте това за нашия учител: „Този затвор, болница станаха място за уединение за теб. Аллах там те прие сред търпеливите и нещо повече сред доволните.“ „След време“, казахте, „Ще направите много добри тълкования, обяснения относно Корана, ще имате книги. Ще служите най-вече на младежта. Вие сега сте като цветна пъпка, която след време ще разцъфне и ще се разбере вашия цвят и мирис. Това, учителю, го казахте преди 25 години. За щастие в рамките на тези 25 години нашия учител, както казахте тогава, написа около 300 книги, преведени са на 63 езика, проведе множество мероприятия в служба на младежта.

ШЕЙХ НАЗЪМ:Удивително проявление, върху него има удивително проявление. Има силно проявление. За да обяснява на тези празноглавците и няма човек, който да опровергае, това което той казва и пише. Който и да било… Аллах Аллах. Прииска ми се да се видим.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Жив и здрав да сте.

ШЕЙХ НАЗЪМ:Аллах да е доволен от теб.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Учителю, всъщност на нашия учител (Аднан Октар) много му е домъчняло за Вас, за това и толкова често ни изпраща при вас.

ШЕЙХ НАЗЪМ:Ние ще се видим с духовността му. Сега има много пречки, които не ни позволяват да се видим физически. Но нашият дух никога няма да го изостави.

ИБРАХИМ ТУНДЖЕР:Той изпитва голяма обич към Вас.

ШЕЙХ НАЗЪМ: Ей Аллах. И аз го обичам, обичам. Има удивително проявление. Той е единствен в Турция, друг като него няма. Може да има друг, ама от друг източник. В сферата, в която сина ми Аднан Октар не може да влезне друг. През Суецкия канал може да мине само един кораб. Втори не може да мине. Единия минава, а другия не може да мине. И той е от този тип хора. Той върви по един път. Там където той влиза друг не може да влезе. Проявлението на всеки е различно. Мъдростта в сътворението на всеки при Аллах също е различно.

2011-04-10 15:23:45

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top