Исус според думите на Бадиуззаман Саид Нурси

Бадиуззаман Саид Нурси, един от най-големите Ислямски учени на столетието, в събраните съчинения Рисале-и Нур (“Послания от светлина”), който представлява тълкуване на Корана, е отделил широко място на въпроса за последния период и второто пришествие на Исус (м.н.).

Истина е, че Мюсюлманските общества днес имат различни възгледи по много от въпросите. Но също така е и факт, че голям брой Мюсюлмани от различни култури приемат, че Бадиуззаман е най-значителният учен на 13ти век (според мохамеданското летоброене). Ето поради тази причина подробните разяснения, които Бадиуззаман прави за последния период, са от голямо значение за Мюсюлманите.

В своите разяснения за последния период Бадиуззаман набляга на това, че през този период две големи философски движения ще нанесат сериозни поражения на целия свят и ще положат големи усилия, за да наложат властта на безверието. Първото от тези движения ще се опита да унищожи Ислямския морал отвътре. Второто от тези движения пък се противопоставя открито на Бог. Това са материалистическото и натуралистичното разбиране, т.е. материализмът и натурализмът, според които материята съществува от безкрайността и ще съществува вечно и които защитават тезата, че живите същества са се появили случайно от неживата природа. (Натурализмът е известен и като философски еквивалент на еволюционната теория на Дарвин.) 

Разбира се, това определение принципно включва всички идейни движения, които отричат съществуването на Бог. Още от древни времена материалистите се изправят срещу божията вяра, те се борят с всеки, който им се изправи на пътя, угнетяват хората, превръщат се в причина за избухването на войни и заемат челните места във всеки вид дегенерация.

Когато Исус (м.н.) дойде отново на земята, той ще се бори срещу тези материалистически и натуралистични движения и с Божие позволение ще излезе победител. В своята творба Бадиуззаман насочва вниманието ни към това материалистическо движение така:  

“Второто движение: Едно тиранично движение, зародило се от материалистическата философия, което през последния период постепенно ще се развие до такава степен, че ще отрече вярата в Бог.” (“Mektubat” /“Писмa”/, стр.53)

Бадиуззаман благовестява хората, че в един такъв период, в който властва неверието, Исус (м.н.) отново ще се върне на земята. Според това, което Бадиуззаман ни съобщава, при второто си пришествие Исус (м.н.) ще управлява заедно с Корана. Исус (м.н.) ще изчисти Християнството от всички измислици. И обединявайки се срещу атеистичното движение, Мюсюлманите и Християните ще живеят според морала, на който ни учи Коранът, и ще надделеят над него. По отношение на този въпрос в “Рисале-и Нур” е казано следното:

“Ето в един такъв момент, когато това движение изглежда толкова мощно, ще се появи истинската Християнска вяра, която ще се състои изцяло от добродетелната самоличност на Исус (м.н.). Т.е. тя ще бъде низпослана от небесата на Божието милосърдие. В лицето на тази истина съществуващата днес Християнска вяра ще бъде пречистена, ще бъдат отхвърлени всички суеверия и изопачения, тя ще бъде обединена с истинския Ислям. От нравствена гледна точка Християнството до известна степен ще се превърне в Мюсюлманство. Подчинявайки се на Корана, нравствената индивидуалност на Християнството ще бъде в ролята на последовател, а на исляма – на предводител. Благодарение на това обединение истинската вяра ще придобие голяма мощ. Докато Християнството и ислямът претърпяват поражение от атеистичното движение, когато са отделени един от друг, то когато се обединят, те ще придобият нужната сила, с която да могат да унищожат това движение. И един праведен вестител ни съобщава, осланяйки се на думите на Всемогъщия, че Исус (м.н.), който теломсе намира на небесата, ще застане начело на тази божия вяра. След като той го е съобщил, следователно е истина; след като е обещано от Всемогъщия, следователно със сигурност ще го изпълни.” (“Mektubat”/“Писма”/, стр. 53-54)

Във всяко едно от описанията на второто пришествие на Исус (м.н.) Бадиуззаман Саид Нурси ни посочва как Исус (м.н.) ще унищожи всички системи на неверниците в този период и  извършвайки това, той ще получи голяма подкрепа от Мюсюлманите. Обединявайки се с праведника, който се е натоварил със задачата да лидерства при известяването на Ислямския свят за морала, на който ни учи Коранът, Исус (м.н.) ще премахне тиранията на системата на неверниците:

“Тези, които ще унищожат формираната от материализъм и безбожие гигантска личност на Антихриста, ще са истинските религиозни последователи на Исус (м.н.) – Антихриста ще бъде убит от сабята на Исус (м.н.). И ще разрушат неговите идеи и безверие, които са атеистични. Тези наистина благочестиви Християни ще смесят същността на истинското Християнство със същността на исляма и ще разгромят Антихриста посредством съвместната им сила. Описанието: “Исус (Бог да го благослови) ще дойде и ще изпълни задължителната молитва след Махди, и ще го последва” ни загатва за това обединение, за суверенитета на Корана и за това, че ще бъде последван.” (”Проблясъци”, стр. 493)


2012-01-24 00:46:03

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top