Лекотата в заповедите и препоръките на Аллах са милост за вярващите

Законите, които Аллах е съобщил в Корана са улеснени така, че всеки човек да може да ги изпълнява навсякъде и при всякакви условия. Например Аллах е дал на хората множество блага за препитание. Разноцветни плодове, разнообразни храни, зеленчуци, месни продукти, напитки, ядки… Всяко едно от тези неща е дадено в служба на хората. И с айята: „Питат те какво им е разрешено. Кажи: “Разрешени са ви благата [всички чисти неща] ...” (Сура Маида, 4), Аллах е съобщил, че всички чисти храни са им позволени. Храните, които е съобщено, че Аллах е забранил пък са мърша, кръв, свинско месо, които и без това са нечисти и вредни за хората. (Сура Анам, 145)

Когато Аллах споменава в Корана за забранените храни, Той също така е обяснил и това как човек трябва да постъпва във всяка една ситуация, която би го сполетяла. Някои от айятите в това отношение са следните:

„Яжте от онова, което Аллах ви даде за препитание ­ разрешено, приятно ­ и бъдете признателни за щедростта на Аллах, ако само на Него служите! Възбрани ви Той мършата и кръвта, и свинското месо, и закланото за друг, а не за Аллах. А който е бил принуден, без да е потисник, нито престъпващ ­ Аллах е опрощаващ, милосърден.” (Сура Нахл, 114-115)

Това, че в края на айята е напомнено, че Аллах е опрощаващ и милосърден също е облекчение и добра вест за вярващите. Това е така, защото човекът е сътворен слаб. Може да допуска грешки, да забравя, да бъде разсеян или да постъпва нерешително. Но Аллах съобщава на човек, че ако поиска искрено прошка, Той ще му прости и ще прояви милост към него.

Аллах също така облекчава по много начини и вярващите, които изпълняват богослужението си и отслужват 5 пъти на ден молитвата си (намаз). Така например ако един човек не е намерил вода, за да се почисти преди молитвата (да вземе абдест) като решение на проблема Аллах е посочил „натриването”, а то от своя страна може да бъде изпълнено при всякакви условия. (Сура Маида, 6)

Аллах е повелил на Мюсюлманите да говеят по време на месец Рамадан. Но съобщавайки в айятите си за изключенията, като това човек да е болен или на път, Аллах още веднъж показва, че иска да улесни хората. (Сура Бакара, 185)

Това, че Аллах е съобщил в айятите си, че иска да облекчи хората също така показва, че трябва да се размисли и разбере лекотата на религията. Тези, които не изпълняват богослужението си, защото мислят, че ще се затруднят са в голяма заблуда и познават погрешно религията.

Както е съобщено и в Корана Всемилостивият и Милосърден Аллах е направил религията изключително лесна. Ислямската религия по всяко време и по всеки един въпрос е лесна религия. Когато човек има намерение да стане праведен и признателен Божий раб, то той няма да изпита никаква трудност в живеенето според религиозните морални ценности.


2009-08-24 15:00:33

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top