Отговорността на всички добросъвестни хора

Докато гледате телевизия, четете вестник или преминавате от някъде, вие попадате на неща, които не искате да виждате или чувате. Гладуващи хора, убийства, кръвопролития, хора, които са угнетявани, но не могат да защитят правата си, безредици, ругатни, обиди и унизителни думи, всеобщо неподчинение, конфликти предизвикани в името на различни интереси, тирания и още много други такива.

Няма съмнение, че вие, както всички останали, бихте искали да живеете в едно общество, където има мир и сигурност, където хората не се стремят да угнетяват или нараняват останалите, и винаги разменят помежду си благи, нежни, любезни и изпълнени с уважение слова. Една такава обстановка, осигуряваща структура на взаимоотношенията оформена от уважение и обич, е мечта на всеки човек. Разбира се, както всички останали хора вие също, когато превключвате телевизионните канали, прелиствате страниците на вестника, в къщи или на работното ви място, бихте желали да виждате весели и щастливи, дружелюбни, искрени, честни и почтителни хора с добро поведение, да чувате винаги хубави и радостни вести.

Но да се надявате, че един ден нещата от самосебе си ще се променят към по-добро може да бъде само едно самозалъгване. Поради тази причина тези, които искрено желаят да живеят в общество, в което властват мир, сигурност и свобода, не трябва да губят никакво време, за да преминат в действие, и ще трябва да извършат някои саможертви.

Веднъж след като внимателно прегледате събитията наоколо и ги прецените със своя интелект, съвест и здрав разум, то вие ще забележите, че съществуват хора, които са се отдали от цялото си сърце и душа на установяването на всички гореспоменати прелести, и които посвещават цялото си време, ресурси и енергия на това дело. Дори и хората, които са се посветили изцяло с всички сили, за да възтържествува справедливостта и доброто, да бъдат изложени на несправедливости от време на време или да бъдат заплашвани от тези, които са против доброто, вие никога не трябва да позволявате на това да ви обезкуражи. Това е така, защото с Божия помощ хората, които се стремят към доброто, със сигурност ще бъдат увенчани с успех над злонамерените. За това вие трябва да се обедините с тези "добри" хора, които са искрени, състрадателни, лоялни, справедливи, честни, милостиви, толерантни, любезни, оптимистични, великодушни, скромни и снизходителни, и да им предложите вашата подкрепа.

Когато погледнете наоколо, както добрите хора, така можете да разпознаете и лошите такива, а също така и видът на общество, което те искат да установят. През наши дни "нечестивите" са установили съюз, който чрез разнообразни методи е заглушил и сплашил множество хора, проповядващи добрият морал. Този съюз на пръв поглед дори може да изглежда "силен". Ето така зад цялото безобразие, жестокост, дегенерация, липса на обич, омраза, безмилостност, обиди, сплетни, несправедливост, бедност, всички събития, които огорчават, тревожат и наскърбяват хората, лежи този суров съюз на злото.

Праведните и добросъвестни хора не трябва никога да остават безразлични към тази постоянно съществуваща заплаха. Ако това заобикалящо ви зло е успяло да ви притесни и искате възможно най-скоро да изчезне от света, то това показва, че сте добросъвестен и деликатен човек. И така, преди покварата да ви обхване и да притъпи съвестността ви, вие трябва да се обедините в доброто и през останалата част от живота си да посветите всичките си усилия в името на тази кауза. Никога не забравяйте, че съгласяването с потисничеството и гледането отстрани също е потисничество.

Един съвестен и дълбокомислещ Мюсюлманин се опитва да спаси не само тези около себе си, а цялото общество, в което живее, а дори и останалата част от човечеството от насилието, конфликтите, войните, безнравствеността и злото като цяло. Ясно е, че искреността, добросъвестността, честността, състраданието, обичта и уважението ще премахнат цялата безнравственост и порочност. С други думи, единството и сътрудничеството на доброто ще надделее над съюза на злото. В един айят от Корана Бог благовестява вярващите с това, така:

„Истината Ние хвърляме срещу лъжата и я поразява, и ето я ­ погива! Горко ви заради онова, което приписвате [на Аллах]!” (Сура Анбиа: 18)

Следователно освен излагането на заплахата, която съюзът на злото представлява за човечеството, от по-голямо значение би било всички добри - добросъвестни и искрени хора, да се обединят срещу злото, взаимно да се подкрепят, да защитават бедните и тези, които са угнетени. Това е подходът усвоен от тези, които се стремят да спечелят Божието благоволение, и което Бог оценява високо:

„... Които повярват в него и го почитат, и го подкрепят, и следват Светлината, низпослана с него, тези са сполучилите.” (Сура Араф: 157)

В горният айят Бог повелява на вярващите да подкрепят, защитават и помагат на Неговите пратеници. По подобен начин вярващите също така трябва да подкрепят и защитават един другиму.

Никой не трябва да казва: "Какво ли би направила моята подкрепа?", защото духовното намерение и искрените усилия на човек са това, което всъщност е от значение. Бог ще направи така, че чрез усилията на всеки човек и обединението му в доброто да изчезнат всички тези злини и съюзът на злото да стане на пух и прах. В един айят от Корана Бог подчертава необходимостта от съществуване на хора, които да предотвратят вредата от злото на земята:

„Имаше ли сред поколенията преди вас праведни, възбраняващи развалата по земята, освен малцината от тях, които спасихме? Угнетителите последваха разкоша, в който живееха. И бяха престъпващи.” (Сура Худ: 116)


2009-08-24 15:10:32

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top