Ислямът задължава вярващия винаги да бъде снизходителен

Един от съществените показатели за милосърдие на даден човек е това да може да прощава. Ето как в Корана Аллах призовава Своите раби да бъдат снизходителни:

Придържай се към снизхождението и повелявай приличието, и страни от невежите! (Сура Ал-Араф: 199)

Това е нещо, което хората биха намерили за трудно, но това е поведение, което ще бъде добре възнаградено от Аллах. Хората лесно биха могли да се ядосат и да откажат да простят дадена грешка. Но Аллах е разкрил на вярващите, че е по-добре да простят, и им е препоръчал това поведение:

Възмездието за злина е злина като нея. А който извинява и се помирява, неговата награда е при Аллах... (Сура Аш-Шура: 40)

В един друг айят Аллах разкрива, че: "който търпи и прощава, това е от значимите дела" (Сура Аш-Шура: 43), и е подчертал, че това е една много висша форма на нравственост. С думите: “И удостоените с благодат и обилие сред вас да не се кълнат, че не ще даряват на [съгрешилите от] роднините и клетниците, и преселниците по пътя на Аллах! И нека извиняват, и нека прощават! Нима не искате Аллах да ви опрости? Аллах е опрощаващ, милосърден.” (Сура Ан-Нур: 22), Аллах насърчава вярващите да обмислят своето собствено положение, когато трябва да бъдат опростени. Това е така, защото всеки иска Аллах да му прости, да го закриля и да прояви милост към него. По същия начин всички ние се надяваме останалите хора да ни простят, ако сме направили грешка. Ето така Аллах повелява на вярващия да се отнася с останалите по същия начин, по който би желал да се отнасят и с него. Това е едно важно задължение, което подтиква вярващите да бъдат снизходителни един към друг. Пророкът Мохамед (с.а.с.) насърчава вярващите да бъдат снизходителни със следните думи: “Аллах непременно ще възвеличи всеки човек, който е опростил несправедливост или жестокост.” (Ахмад).

Тъй като вярващите знаят, че биха могли във всеки един момент да допуснат грешка, то те се отнасят толерантно към останалите. Това е така, защото айятите от Корана, които третират въпроса с покаянието, поясняват, че важното не е да не се допуска грешка, а по-скоро веднага след като човек е осъзнал, че е допуснал такава, да прояви решителност да не я допусне пак. Един от тези айяти разкрива следното:

Аллах приема покаянието на онези, които правят зло в неведение, после скоро се покайват. На тези Аллах приема покаянието. Аллах е всезнаещ, премъдър. (Сура Ан-Ниса: 17)

Докато тези условия, разкриващи искреността на човека, съществуват, вярващите ще се отнасят по-снизходително и милостиво един към друг. Ако някой, който е допуснал грешка, искрено се разкае за това, то тогава те не могат да съдят този човек за миналите му действия. Нещо повече, дори и вярващите да са напълно прави, а отсрещната страна да е в пълна грешка, то те не биха се поколебали да простят. Това е така, защото Аллах препоръчва едно такова поведение като пример за добър морал:

Които раздават и в радост, и в беда, и за сдържащите гнева си, и за извиняващите хората, - Аллах обича благодетелните. (Сура Ал-Имран: 134)

Що се отнася до опрощението, вярващите не правят разлика между голяма и малка грешка, и не нагаждат своя възглед относно прошката според това. Някой може да е допуснал грешка и да е причинил голяма загуба на живот или огромна финансова загуба и по този начин да е нанесъл тежка вреда на останалите. Вярващите обаче знаят, че всичко, което се случва, става с Божие позволение и е част от определената от Него съдба, и затова, в лицето на нещо такова оставят себе си в ръцете на Аллах и не изпитват индивидуален гняв.

От друга страна, човек би могъл да е нарушил този закон от Корана и да е преминал определените от Аллах граници. Следователно Аллах е единственият, който може да осъди поведението на този човек. Това означава, че не е работа на вярващия да осъжда или да отказва да прости на който и да било по какъвто и да било въпрос. При положение че човек наистина съжалява и се е разкаял, той ще получи своето възнаграждение единствено при Аллах. Всъщност Аллах е разкрил в много айяти, че освен  “съдружаването с Него” Той ще опрости греховете на вярващите, ако искрено се покаят. Тъй като вярващите не биха могли да знаят това, те просто прощават така, както им е разкрил Аллах, и ако в Корана е казано нещо по отношение на съответния въпрос, то те се отнасят към човека, който е допуснал грешка, в светлината на това.


2012-01-23 23:06:37

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top