Формирането на петрола

„Прославяй пречистото име на твоя Господ, Върховният, Който сътвори и осъразмери, Който прецени и напъти, Който изважда [тревата на] пасбището и го превръща в черно стърнище!” (Сура Аля, 1-5)

Както знаем, петролът се образува от останките на мъртви растения и животни в морето. След като тези останки гният в морското корито в продължение на милиони години всичко, което остава зад тях са мазни вещества. Тогава тези мазни вещества, които остават под пластовете от тиня и скали, се превръщат в петрол и газ. Движенията в земната кора понякога стават причина моретата да се превръщат в почва и скалите съдържащи петрол да потънат на хиляди метри дълбочина. Формиралият се петрол понякога изтича през порите на скалните пластове на километри дълбочина и се издига на повърхността, където се изпарява (превръща в газ) и оставя след себе си маса от минерална смола (битум).

Трите елемента определени в първите четири айята на сура Аля съответстват на формирането на петрола. Твърде възможно е думата „алмараа”, която означава пасище или ливада, да се отнася за органично основаните вещества, участващи във формирането на петрола. Втората важна дума от айята „ахва” се използва за описване на възчерно-зеленикав, зеленикаво-черен, тъмен или опушен цвят. Тази дума може да се приеме, че описва отпадъчните растителни вещества, които се натрупват под земята и постепенно почерняват, защото тези думи са подкрепени от третата дума – „гутаан”. Думата „гутаан”, която е преведена като „стърнище”, също така може да означава растения във вода от наводнение, растения събрани заедно от отпадъчните материали, които са отнесени и насъбрани около реките, отпадъци, листа или пяна. Поради допълнителното значение на „изхвърлям, бълвам”, което притежава тази дума, в някои източници е преведена като „заливам с избълвано вещество” и описва начинът, по който земята „избълва” петрола. В действителност, под светлината на формирането на петрола, начинът, по който той се появява, неговият пянообразен вид и цвят, човек може по-добре да види с каква мъдрост са използвани думите в айятите.

Както се вижда превръщането на растението от айята в една тъмна и леплива течност притежава изключително сходство с формирането на петрола. Описването на едно такова формиране обхващащо такъв дълъг период от време в период, когато образуването на петрола е било неизвестно, е несъмнено още едно доказателство за това, че Коранът е Божие откровение.


2012-01-24 00:32:45

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top