Електронното чудо в атома

Електроните, които се въртят безспирно около ядрото с невероятната скорост от 1 000 км. в секунда, никога не се сблъскват помежду си. Това, че електроните, които по нищо не се различават един от друг следват различни орбити, е изключително поразително и очевидно е дело на един „съзнателен дизайн”.

Въздухът, водата, планините, животните, растенията, тялото ви, столът, на който седите, с една дума всичко което виждате, докосвате и усещате, от най-лекото до най-тежкото, е съставено от атоми. Всяка една от страниците на книгата, която държите, се състои от милиарди атоми. Атомите са толкова малки частици, че дори с най-силните микроскопи не е възможно да бъде забелязан нито един от тях. Диаметърът на един атом е едно на един милион от милиметъра.

Въпреки че е толкова малък, атомът притежава система, която е толкова безупречна, уникална и комплексна, че спокойно може да бъде сравнена с тази на Вселената.

Всеки атом се състои от едно ядро и електрони, които се въртят в силно отдалечените от него орбити. Електроните са частици, които точно както Земята се върти около оста си като същевременно се върти и около Слънцето, се въртят около ядрото на атома. Това въртене, подобно на това на планетите, се осъществява непрекъснато и в съвършен ред по пътища наречени орбити. Но съотношението между размерите на Земята и Слънцето е много по-различно от мащаба в атома. За да направим сравнение между големината на електроните и тази на Земята нека уголемим един атом колкото размера на Земята, то тогава електронът ще бъде голям само колкото една ябълка.

Десетки електрони, които се въртят в една толкова малка област, че е незабележима дори и през най-мощните микроскопи, създава едно много комплексно движение в атома. Най-забележителното тук е, че тези електрони, които обграждат ядрото като броня от електрически заряд, не претърпяват ни най-малка злополука. Всъщност и най-малката злополука настъпила в атома може да доведе до катастрофа. Но такава злополука никога не се случва. Целият процес протича безупречно.

Ако те имаха различни обеми и бързини, то за тях щеше да е нормално да са подредени по различни орбити около ядрото. Така например подреждането на планетите в Слънчевата ни система следва тази логика. Планетите, които имат напълно различни обеми и скорости, по естествен начин са разположени в различни орбити около Слънцето.

Но случаят с електроните в атома е напълно различен от този с планетите. Електроните са напълно идентични, но заемат различни орбити около ядрото: как така те следват тези пътища безпогрешно, как така те не се сблъскват, въпреки че имат невероятно малки размери и се движат с невероятни скорости? Тези въпроси ни водят към една-единствена точка: единствената истина, срещу която се изправяме в лицето на този уникален ред и деликатно равновесие, е съвършеното Божие сътворение.

Електроните са малки частици, които са почти две хилядни от размера на неутроните и протоните. Един атом съдържа равен брой електрони и протони, и всеки електрон има отрицателен (-) заряд равен на положителният (+) заряд, носен от всеки един от протоните. Общият положителен (+) заряд в ядрото и общият отрицателен (-) заряд на електроните взаимно се балансират и атомът става неутрален.

Електрическият заряд, който притежават, принуждава електроните да се подчинят на определени закони на физиката. Един от тези физични закони е този, че „частиците с един и същи електрически заряд се отблъскват, а тези със срещуположен се привличат”.

Първо, при нормални условия електроните, всеки един от които е отрицателно зареден, би трябвало да следват този закон и да се отблъскват помежду си, както и да се разпръснат надалеч от ядрото. Това обаче не се случва . Ако електроните се разпръснат от ядрото , то тогава Вселената щеше да се състои от безполезни протони , неутрони и електрони, които блуждаят в празното пространство. Второ, в съгласие със закона положително зареденото ядро би трябвало да привлича отрицателно заредените електрони и те щяха да се залепят за него. В такъв случаи ядрото щеше да привлече всички електрони и атомът щеше да избухне на вътре.

Нито едно от тези неща обаче не се случва . Гореспоменатата скорост на необикновеното движение на електроните (1,000 км / сек), силата на отблъскване, която упражняват един на друг, и силата на привличане, която ядрото упражнява над електроните, са основани на едни толкова точни стойности, че тези противоречащи си три фактора съвършено се балансират помежду си . В резултат на това , тази величествена система в атома работи без да се разпадне . Дори и само една от тези сили, въздействащи върху атома, да стане малко по-голяма или по-малка отколкото трябва да бъде , то атомът никога нямаше да съществува.

Освен тези фактори, ако ядрените сили, свързващи протоните и неутроните на ядрото един с друг, не съществуваха, то протоните, които имат еднакъв заряд, нямаше дори да могат да се доближат един до друг, пък камо ли да се съединят помежду си в атома. По същият начин неутроните никога нямаше да могат да се прикрепят към ядрото. В резултат на това нямаше да има никакво ядро, а от там и никакъв атом.

Всички тези деликатни изчисления са показател, че дори един-единствен атом не е безцелен, а действа под безусловния контрол на Бог. В противен случаи щеше да бъде неизбежен края на Вселената, в която живеем, още преди да е настъпило началото й. Този процес още в самото начало щеше да започне да тече в обратен ред и Вселената нямаше да може да се формира. Бог, Творецът на всичко, Всемогъщият и Премъдрият, обаче е установил едно изключителна точно равновесие в атома, така както е установил и всички равновесия във Вселената благодарение, на които атомът продължава да съществува в един съвършен ред.


2009-07-07 13:15:04

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net