Войски от мравки в технологията

“Когато пристигнаха в Долината на мравките, една мравка рече: “О, мравки, влезте в жилищата си, за да не ви премажат Сулайман и воините му, без да усетят!”” (Сура Намл, 18)

В горния айят вниманието ни се отправя към специално място, наречено “Долината на мравките”, и специално към мравките. Във факта, че Сулайман (м.н.) може да чува разговорите между мравките, може да се съдържат някои забележителни знаци за напредъка, който ще бъде постигнат в компютърната технология.

Днес с термина “Силиконова долина” се означава центърът на технологичния свят. Това, че в разказа за Сулайман (м.н.) се споменава за “Долина на мравките”, е крайно смислено. Вероятно с този айят Аллах подчертава появата в бъдещето на една напреднала технология.  

Днес също така мравките и някои видове буболечки се използват доста усилено в областта на високите технологии. С взимането на тези организми като модел се цели обслужването на много сфери, като се започне от развитието на проекти на роботи и се стигне до технологичната област на отбранителната индустрия. В айята може би се посочва именно това развитие.

 

Последното развитие в минитехнологията: войска от мравки-роботи

Най-известният от проектите, които са развити, вземайки мравките като пример, са “Проектите за войска от мравки-роботи”, които се провеждат в различните страни независимо един от друг. Например проучване, направено от Политехническия институт във Вирджиния и Държавния университет на Вирджиния, има за цел разработването на малки, евтини и прости роботи. Намерението им е да сформират войска от тези роботи, чиито физически характеристики са еднакви. Експертите по проекта обясняват причината за полезността на тези роботи така: “Действат групово, координирано, изпълняват физическите дейности като един екип и вземат общи решения”. Всички механични и електрически конструкции са проектирани, като е  взето под внимание поведението на мравките. Поради приликата им с двойниците си, които са буболечки, те биват наречени роботи-“войска от мравки”.

В началото роботната система "войска от мравки" бива проектирана като "система за пренасяне на материали". Според този сценарий на множество малки роботи щяла да им бъде възложена задачата съвместно да повдигат и натоварват предметите. По-късно се взима решение да бъдат използвани и за други цели.

В една третираща този въпрос публикация целите, за които ще се използват тези роботи, са определени по следния начин:”Почистване на ядрени и опасни вещества, миньорство (извличане и освобождаване на вещества), почистване на мини, шпиониране и охраняване, извършване на проучвания и разкопки на повърхността на чужди планети”.

В доклад, който експертът в областта на технологията на мравките-роботи Израел А.Вагнер представя пред израелския парламент, проектите за мравките-роботи са описани по следния начин:

“Мравките-роботи са материални същества, които са конструирани, за да осъществяват една обща задача. Забелязва се, че тези същества използват ограничено количество енергия и оставяйки множество белези по местата, където работят, осъществяват комуникация. Разпределението на работата между тези роботи може да се осъществява или от един индивид, който осигурява централизиран контрол и изпраща инструкции до останалите агенти, или чрез завършване на задача, която е възложена предварително на всеки един от индивидите с условие да се подчинят. Трети начин пък е това сътрудничество да се появи от само себе си, без предварително решение,  в хода на работата.

Целта на използване на тези роботи може да бъде: извършване на проучвания, изготвяне на географски карти, почистване на сутерени на къщи, извършване на открития, свързани с неизвестни планети, или почистване на минни зони.”

Както се вижда и от тези примери, днес социалният живот на мравките съставя основите на множество проекти и автоматизираната технология, развита чрез взимане като пример мравките, предоставя предимства на хората. Ето поради тази причина е изключително важно да се обърне внимание на споменатите в разказа за Сулайман (м.н.) мравки и долината, в която се намират. Твърде възможно е използваната в айята дума “мравки” да сочи към състояща се от роботи войска. Също така това може да ни показва, че в бъдеще ще има развитие на автоматната технология, че роботите ще заемат широко място в човешкия живот и извършвайки вместо хората множество тежки задачи, ще направят човешкия живот по-комфортен. Несъмнено Аллах знае най-добре.

 

JohnS. Bay, “Design of the ‘Army Ant’ Cooperative Lifting Robot,” http://armyant.ee.vt.edu/paper/robo_mag.html

Israel A. Wagner, “My Travels With my A(u)nts: Distributed Ant Robotics,”

www.cs.technion.ac.il/~wagner/pub/thesis_abs_eng.html


2009-07-07 21:47:36

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net