За първи път в света! В Истанбул бе открит музей на сътворението

ЯСЕН ОТГОВОР НА ЕВОЛЮЦИОННАТА ПРОПАГАНДА ПРОВЕЖДАНА ИЗ ЦЯЛ СВЯТ

В ТОЗИ МУЗЕЙ СЕ ИЗЛАГАТ НАУЧНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА НА СЪТВОРЕНИЕТО

„МУЗЕЯТ НА СЪТВОРЕНИЕТО”, открит съвместно от Фондация „Научни Проучвания” и Фондация „Защита на Националните ценности”, представя истините, които еволюционистите от години крият от хората. Множеството на брой фосили изложени в музея показват как „еволюционното твърдение” не е нищо друго освен един въображаем сценарии съществуващ в представите на материалистите.

Преди точно 1.5 века Чарлз Дарвин отправи твърдението, че животът в природата е започнал случайно от едноклетъчните същества, че някои изменения случайно появили се в живите организми са формирали нови видове организми и по този начин, еволюирайки се бавно едни от други, са се появили всички организми от вирусите до човека. Този възглед, който се основава единствено на предположения и който отрича Сътворението, от тогава до днес се е ползвал с голяма подкрепа от материалистите. С надеждата да открият някакво доказателство, подкрепящо възгледът им за живота, материалистите усвоили теорията на Дарвин (еволюционната теория) и провеждали проучване след проучване. При извършването на всяко едно проучване обаче се завръщат с научни открития опровергаващи еволюционната теория. 

На чело на тези научни открития, които сриват еволюционната теория, стоят фосилите. Това е така, защото фосилните останки показват, че живите видове по цял свят никога не са претърпели промени и не са се преобразували едни от други. Докато еволюционната теория твърди, че милионите живи организми по света са се еволюирали случайно едни от други, то фосилните останки 99 процента, от които са извадени на бял свят посредством разкопките продължаващи от 150 години насам, удостоверяват това, че живите организми от милиони години не са претърпели ни най-малко изменение. От 100те милиона фосили принадлежащи на 250.000 вида каталогизирани от учените до днес [Ню Сайънтист (NewScientist), 15 януари 1981, стр. 129] не може да бъде открит дори и един екземпляр, който да потвърждава еволюцията. Еволюционистите обаче посредством измамен метод се опитват да приведат това положение, което е в пълно противоречие с тях, във форма подкрепяща еволюционната теория.

Когато Дарвин излага теорията си с надеждата, че така или иначе в бъдеще ще бъдат открити въпросните фосили, той твърди, че „живите организми са се еволюирали едни от други и когато проучите фосилните останки ще видите, че съществуват милиони междинни форми”. Но от тогава до днес не е открит дори и един фосил на междинна форма. А напротив, всеки един от откритите фосили опровергава Дарвин и е в качеството си на доказателство на истината, че „ВИДОВЕТЕ НИКОГА НЕ СА СЕ ИЗМЕНЯЛИ”.

„МУЗЕЯТ НА СЪТВОРЕНИЕТО”, открит съвместно от Фондация „Научни Проучвания” и Фондация „Защита на Националните ценности”, представя истините, които еволюционистите от години крият от хората. Множеството на брой фосили изложени в музея показват как „еволюционното твърдение” не е нищо друго освен един въображаем сценарии съществуващ в представите на материалистите.

Фосилите на милиони години събрани от различните краища на света и донесени в този музей не са доказателства на еволюцията, а на истината за сътворението. Научните проучвания показват, че живите организми заедно с комплексните си структури са се появили внезапно и в продължение на съществуванието си не са претърпели никакви изменения. Този, Който е сътворил живота, Който го продължава и ще го прекрати е Бог, Господът на всички светове.

В музеят са изложени около 80 истински фосила на възраст 400 милиона години, които са научни доказателства на сътворението. Тези фосили, които са се вкаменили в земните слоеве или са запазили структурата си до днес в кехлибар, опровергават всички твърдения на еволюционната теория. Посетителите, които посещават музея безплатно, получават възможността да наблюдават подробно посредством лупи 240 милиона годишни фосили на паяк, гущер и птици. Посетителите дошли на откриването на музея споделят, че след като са видели ясните доказателства на сътворението вярата им в Бог се усилила още повече. Освен фосилите в музея могат да бъдат разгледани и афишна изложба и множество на брой светлинни табла. На тези афиши и табла са изложени сведения за фалшификациите извършени с цел поддържане на еволюционната теория, съвършените системи в телата на живите същества и сътворението на Вселената. В същото време, през целия ден посетителите могат да гледат на холограмен екран в музея филми на тема „Истината за сътворението и Провала на еволюционната теория”.

 

МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЯ

През целия ден на дигитални екрани се прожектират филми относно „Истината за Сътворението”.

Освен това в музея се провежда афишна изложба на тема „Провала на еволюционната теория и Истината за сътворението”.

Веднъж в седмицата ще се провеждат семинари с участието на експерт изследователи и писатели.

Музеят на Сътворението се намира в Истанбул, Търговски център „Старс” в Бейликдюзю. Входът е безплатен ...

2012-12-04 14:34:59

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top