Черепите от Дманиси

През 2002 години в областта Дманиси близо до Тифлис, столицата на Грузия, бяха открити 3 черепни фосила. Докато някои еволюционисти се опитват да представят тези черепи като принадлежащи на предполагаемите предци на човека - междинните форми, другата голяма част от еволюционистите пък бяха принудени да признаят, че тези черепи „напълно разбъркват” някои от еволюционните твърдения. Единият от тях, Даниел Либерман от Харвардския университет, казва, че тези черепи ще провалят идеята на някои еволюционисти за това, че първите хора са се преселили от Африка.

В списание Сайънс (Science) е направен следният коментар относно трите черепни фосила:

Когато бъдат разгледани всички заедно черепите от Дманиси показват, че предците ни са напуснали Африка по-рано, в по-ранните фази на еволюцията, т.е. много по-рано от предполаганото. Къде обаче е точното място на останките от Дманиси в еволюционното дърво на човека, освен това, колко вида представляваха - един или няколко? Тези въпроси предизвикват започването на една полемика… (Michael Balter, Ann Gibbons, "Were 'Little People' the First to Venture Out of Africa?", Science, vol. 297, no. 5578, 5 юли 2002, стр. 26-27)

Еволюционистите не можаха да решат как да класифицират намерените черепи и всеки един от тях предлагаше нова идея. Някои ги определяха като Homo habilis, а други като Homo erectus.

Ян Таттерсал, антрополог от Американския природоисторически музей, не класифицира новите фосили нито като H. Erectus, нито пък като H. habilis и прави следния коментар:

„Този пример подчертава факта, че трябва още веднъж внимателно да разгледаме какви са били характерните особености на първия човек.”

Реид Ферринг, който участвал в същия археологически екип и същевременно е бил археолог в Северно Тексаския университет, казва следното по този въпрос:

„Фосилът от Дманиси има много по-различни особености, отколкото която и да била група хора, която очаквахме да е съществувала по онова време.” (John Roach, "Skull Fossil Challenges Out-of-Africa Theory", National Geographic News, 4 юли 2002)

Еволюционистите, които правят различни коментари относно тези фосили, не са ограничени само с тези. Еволюционисти като Ерик Делсън от университетът Ню Йорк Сити, Елън Уоукър от Пенсилванския държавен университет и Милфорд Уолпоф от университетът Мичигън също излагат различаващи се един от друг възгледи за фосилите.

Тъй като еволюционната теория не е основана на научни доказателства и е поддържана чрез измислени сценарии и пропагандни методи, то е невъзможно и откриването на фосил, който да подкрепи тази теория. Дарвинистите са написали една въображаема история на природата и са искали и фосилите да отговарят на нея. Но се случва точно обратното, всеки един новооткрит фосил поставя еволюционната теория в още по-голяма безизходица.

2012-12-04 15:18:05

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top