Homo Rudolfensis: Едно Погрешно Сглобеното Лице

Терминът Homo rudolfensis е наименованието, дадено на няколко фосилни находки, открити през 1972 г. Тъй като тези фосилни находки са намерени в близост до река Rudolf в Кения, то класът, който тези останки се предполага, че представят, е наречен Homo rudolfensis. Повечето палеонтолози обаче смятат, че тези вкаменелости не формират самостоятелен вид, а живият организъм, наречен Homo rudolfensis, е всъщност Homo habilis, т.е. вид маймуна.

Ричард Ликей, който открил фосилните останки, представя черепа, който обозначава с KNM-ER 1470 и за който казва, че е на възраст 2,8 милиона години, като най-великото откритие в историята на антропологията и така поражда големи отзвуци. Според Ликей това същество, което подобно на Australopithecus притежава малък обем на черепната кухина, но лице на човек,  е липсващата връзка между Australopithecus и човека. И така не след дълго щеше да се разбере, че човекоподобното лице на черепа KNM-ER 1470, който често се появява по кориците на научни списания, е резултат на неправилното сглобяване на черепните фрагменти – което може би е умишлено. Проф. Тим Бромаж, който изучавал анатомията на човешкото лице, обяснява така този факт, който той разкрива с помощта на компютърна симулация през 1992 г:   

“Когато той (KNM-ER 1470) беше за първи път реконструиран, лицето бе нагодено към черепа в почти вертикално положение, по-скоро както при плоските лица на съвременните хора. Но новите изследвания върху анатомичната родственост показват, че в действителност лицето трябва да бъде значително издадено напред, създавайки един маймуноподобен вид, подобен на лицето на Australopithecus.”(Tim Bromage, New Scientist, cilt133, 1992, s. 38-41)

Еволюционистът-палеонтолог Дж.Е.Кронин казва следното по този въпрос:

“...неговото сравнително праволинейно конструирано лице, тясна черепна кутия и големи кътни зъби са примитивни характерни черти, които свързват KNM-ER 1470  с  Australopithecus... KNM-ER 1470 , подобно на останалите ранни homo-представители, има доста общи структурни характеристики със слабите Australopithecus. Тези характеристики обаче не се проявяват при следващите, по-късни homo-представители (т.е. при Homo erectus).” (J. E. Cronin, N. T. Boaz, C. B. Stringer, Y. Rak, "Tempo and Mode in Hominid Evolution", Nature, Cilt 292, 1981, s. 113-122)

С. Лоринг Брейс от Мичиганския университет прави същото заключение в резултат на извършените от него анализи върху структурата на челюстта и зъбите на черепа 1470 и казва:

“Големината на челюстта и мястото, където са разположени кътниците, показват, че ER 1470 има абсолютно същото лице и зъби като на Australopithecus.”(C. L. Brace, H. Nelson, N. Korn, M. L. Brace, Atlas of Human Evolution, 2.b. New York: Rinehart and Wilson, 1979)

Проф. Елън Уоукър, палеонтолог от университета “Джон Хопкинс”, който е извършил не по-малко изследвания върху KNM-ER 1470 от Ликей, защитава становището, че това същество не трябва да се класифицира като “homo”, т.е. човешки вид каквито са Homo habilis и Homo rudolfensis, а точно обратното - да бъде включено в класа на Australopithecus.(Alan Walker, Scientific American, vol 239 (2), 1978, s. 54)

С една дума, класификациите като Homo habilis и Homo rudolfensis, за които се правят опити да бъдат представяни като междинни форми между  Australopithecus и Homo erectus, са напълно въображаеми. Както потвърждават и много изследователи, всеки един от тези организми е представител на серията Australopithecus. Всичките им анатомични характеристики показват, че те са отделни видове маймуни.

2012-12-09 00:48:29

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top