Тайната отвъд материята не е Вахдети Вуджуд

 

 

 

Темата разгледана в книгата Еволюционната измама, в главата озаглавена “Истинската същност на материята”, както и в книгите Другото наименование на въображението: Материя; Идеализъм, Философията на "Матрицата" и Истината за материята; Вечността вече е започнала; Истината за вечността и съдбата и Да знаеш истината се превърна в предмет на критики от страна на някои хора. Тези личности, не успяли да разберат същността на въпроса, твърдят, че това, което се описва като тайната отвъд материята е идентично с учението Вахдети Вуджуд.

 

Нека преди всичко тук да кажем, че авторът на тези произведения е вярващ, който строго се придържа към вярването на Ахлу-Сунна и не защитава възгледа на Вахдети Вуджуд.

 

Трябва обаче да си припомним, че Вахдети Вуджуд е бил защитаван от някои водещи Ислямски учени, включително и от Мухиддин Ибн Араби. Истина е, че множество знаменити Ислямски учени, които са обяснявали понятието Вахдети Вуджуд в миналото, са правили това пред вид на някои от въпросите, разкрити в тези творби. Въпреки това обаче разкритото в настоящите страници не е едно и също с Вахдети Вуджуд.

 

Някои от тези, които защитават възгледа на Вахдети Вуджуд, бивайки обладани от известен брой погрешни представи, правят определени изказвания противоречащи на Корана и учението на Ахлу-Сунна. Те например напълно отричат Божието сътворение. Когато е представян въпроса относно тайната отвъд материята обаче въобще не е използвано такова твърдение. Този въпрос обяснява как всички същества са сътворени от Бог и че техните първоизточници се виждат само от Него, докато хората виждат единствено формираните в мозъка им образи на тези същества.

 

Планините, полята, цветята, хората, моретата, с една дума всичко, което виждаме и всичко, за което Бог ни е информирал в Корана, че съществува и е сътворил от небитието, е сътворено от Него и наистина съществува. Хората обаче не могат посредством сетивните си органи да видят, чуят или усетят истинската същност на тези неща. Това, което те виждат и усещат са само копия, които се появяват в мозъка им. Това е научен факт, който се преподава във всички училища по медицина. Същото се отнася и за статията, която четете в момента; вие не можете да видите или докоснете нейната истинска същност. Светлината, която идва от оригиналната статия, се превръща от определени очни клетки в електрически сигнали, които след това биват изпратени в зрителния център в задната част на мозъка ви. Ето това е мястото, където образът на настоящата статия се формира. С други думи, вие не четете статия, която се намира пред вас, посредством очите ви; в действителност вие виждате статията, която е сътворена в зрителния център, намиращ се в задната част на мозъка ви. Статията, която четете точно сега, е "копие на статията" във вашия мозък. Само Бог вижда оригиналната статия.

 

В заключение, фактът, че материята е илюзия, формирана в мозъка ни, не "отрича", а само ни дава информация за истинското естество на материята: че нито един човек не може да осъществи контакт с нейния първоизточник.

 

Този факт е представен в книгата Идеализъм, Философията на "Матрицата" и Истината за материята както следва:

 

 

ИЗВЪН НАС СЪЩЕСТВУВА МАТЕРИЯ, НО НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА Я ДОСТИГНЕМ

 

… Да кажем, че материята е илюзия не означава, че тя не съществува. По-скоро обратното: без значение дали ние възприемаме физическия свят или не, той съществува. Но ние го виждаме като копие в нашия мозък или с други думи казано под формата на интерпретация на нашите сетива. Следователно за нас физическия свят е една илюзия.

 

Материята отвън се вижда не само от нас, но също така и от другите същества. Бог е изпратил ангелите като наблюдатели, които също така виждат този свят:

 

"Отдясно и отляво на него стоят два записващи ангела, не изрича

и една дума, без да има готов надзорник при него."

(Коран, 50: 17-18)

 

Най-важното е, че Бог вижда всичко. Той е сътворил този свят с всичките му детайли и го вижда във всяко едно положение, в което се намира. Както Бог ни съобщава в Корана:

 

"… И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах съзира

вашите дела!" (Коран, 2: 233)

 

"Кажи: “Достатъчен е Аллах за свидетел между мен и вас.

Той за Своите раби е сведущ, всезрящ.”"

(Коран, 17: 96)

 

Не трябва да се забравя, че Бог пази записано всичко в книга наречена Левх-и Махфуз (Книгата-майка). Дори и ние да не виждаме всички неща те са записани в Левх-и Махфуз. Бог ни разкрива, че Той съхранява всичко записано в "Книгата-Майка", наречена Левх-и Махфуз, със следните айяти:

 

"Той е в Книгата-майка при Нас ­ възвисен, мъдър." (Коран, 43: 4)

 

"… имаме съхраняваща Книга." (Коран, 50: 4)

 

"И няма нищо, нито на небето, нито на земята, без да е в

ясна книга." (Коран, 27: 75)


2009-08-24 15:20:51

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top