Имената на пророците се появиха върху плочите от Ебла, които са 1500 години по-стари от Тората

Плочите от Ебла, които датират от преди около 2500 г.пр.Хр., дават една изключително важна информация относно историята на религиите. Най-съществената особеност на плочите от Ебла, открити през 1975 г. от археолозите и превърнали се оттогава в предмет на множество проучвания и спорове, е, че те съдържат имената на трима пророка, споменати в Светите писания.

Откриването на плочите от Ебла след хиляди години и информацията, която те съдържат, е от изключително значение от гледна точка на изясняване на географското разположение на споменатите в Корана народи.

Около 2500 г.пр.Хр. Ебла е било царство обхващащо една област, която включва сирийската столица Дамаск и Югоизточна Турция. Това царство е достигнало един културен и икономически връх, но по-късно, подобно на много други цивилизации, е изчезнало от историческата сцена. От архива, който поддържали, става ясно, че царството Ебла е било значителен културен и търговски център по онова време. (1) Народът на Ебла притежавал цивилизация, която установила държавен архив, построила библиотеки и отбелязвала търговските си договори в писмена форма. Тя дори притежаваля свой собствен език, известен като Еблаит.

 

Погребаната история на религиите

Истинското значение на царството Ебла, което при първите открития през 1975 е било сметнато само за една класическа археологическа находка, излиза на бял свят с откритието на около 20,000 клинообразни плочи и отломки. Този архив е четири пъти по-голям от всички клинообразни текстове познати на археолозите за последните 3,000 години.

Когато езикът използван за написване на плочите бил дешифриран от италианецът Джовани Петтинато, епиграф от Университета в Рим, размера на тяхната важност бе осъзнат още по-добре. В резултат на това, откриването на царство Ебла и този грандиозен държавен архив се превърна в предмет не само на археологически интерес, но също така и на интерес от страна на религиозните кръгове. Това бе така, защото наред с имената на ангел Михаил (Mи-кa-ил) (Doubleday, 1981, стр. 271-321), те също така съдържали и имената на споменатите в трите Свети книги: Пророкът Ибрахим [Авраам] (Aб-ра-му) и Пророкът Исмаил (Иш-мa-ил). (2)

 

Значението на имената от плочите от Ебла

Имената на пророците споменати в плочите от Ебла са от голямо значение, тъй като за първи път са срещнати в толкова стари исторически документи. Тези сведения датиращи 1500 години преди Тората (Петокнижието) са доста забележителни. Появата на името на Пророка Ибрахим [Авраам] (мир нему) в плочите показва, че той и религията, която той проповядва, са съществували преди Тората.

Историците анализират плочите от находките в Ебла от тази гледна точка и това значително откритие, относно Пророка Ибрахим (м.н.) и неговата мисия, се превръщат в предмет на проучване по отношение на историята на религиите. Дейвид Ноел Фридман, американски археолог и изследовател по история на науките, основавайки се на извършените от него изследвания, също съобщава, че имената като Ибрахим и Исмаил от плочите, са имена на пророци. (3)

 

Други имена споменати в плочите

Както споменахме по-горе имената от плочите принадлежат на пророците споменати в трите Свети книги и тези плочи са доста по-стари от Тората. Наред с тези имена, в плочите също така се споменават и други теми и названия на местности, от които може да се види, че жителите на Ебла са имали голям успех в търговията. Названията Синай, Газа и Йерусалим, не много надалеч от Ебла, също се появяват в текстовете, което показва, че народа на Ебла се е радвал на търговски и културни отношения с тези места. (4)

Един важен детайл забелязан в плочите е названието на областите Содом и Гомора, където е живял народът на Лут (Лот). Известно е, че Содом и Гомора е регион, който е бил разположен на крайбрежието на Мъртво море, който е бил населен от народа на Лут и в който Пророкът Лут [Лот] (мир нему) е проповядвал Божията религия и е призовавал хората да живеят според религиозните морални ценности. В допълнение на тези две названия град Ирам, който може да бъде забелязан в айятите на Корана, е също сред споменатите имена в плочите от Ебла.  

Най-забележителният аспект на тези имена е, че освен в писанията на пророците, те не са били забелязани в нито един друг текст от тези, които са открити досега. Това е важно документално доказателство, което показва, че по тези земи са достигнали сведения за пророците, които са проповядвали Божията религия по онова време. В една статия от списание Ридърс Диджест (Reader's Digest) е отбелязано, че по времето на цар Ебрум е настъпила промяна в религията на жителите на Ебла и хората са започнали да добавят представки към имената си, за да възхваляват името на Всемогъщия Бог.

 

Божието обещание е истинно…

Историята на Ебла и плочите от Ебла, които се появиха на бял свят след около 4,500 години, в действителност сочат към една съществена истина: Бог е изпратил пратеници на Ебла, така както е направил и с всяко друго общество, и тези пратеници са призовали своя народ към Божията религия.

Докато някои народи приели религията, която достигнала до тях, други пък се противопоставили на посланията на пророците и предпочели един нечестив живот. Бог, Господът на небесата, земята и всичко между тях разкрива този факт в Корана така:

И при всяка общност изпратихме пратеник: “Служете на Аллах и странете от сатаните!” Някои от тях Аллах напъти, а някои заслужиха заблудата. Вървете по земята и вижте какъв е краят на отричащите! (Коран, 16: 36)

 

----------------------------------------------------

1) "Ebla", Funk & Wagnalls New Encyclopaedia, © 1995 Funk & Wagnalls Corporation, Infopedia 2.0, SoftKey Multimedia Inc.
2) Howard La Fay, "Ebla: Splendour of an Unknown Empire," National Geographic Magazine, декември 1978, стр. 736
3) Science and Technology (Наука и Технология), No. 118, септември 1977 и  No. 131 октомври 1978
4) За повече информация, моля обърнете се към “Чудесата на Корана” на Харун Яхя.

2012-02-03 01:22:58

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net