Исус Ще Се Върне

СВАЛИ КНИГАТА

Download (DOC)
Download (PDF)
Закупете книгата
Коментари

ГЛАВИ НА КНИГАТА

< <
1 / total: 8

Въведение

“Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовестява за Слово от Него.
Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и
в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].”
(Сура Ал-Имран, 45)

Исус Христос (мир нему), така както и всички останали пророци, е избран от Бога раб, който е натоварен със задачата да призовава хората към правия път. Но Исус (мир нему) притежава някои характеристики, по които се различава от останалите пророци и най-важната между тях е, че понастоящем той не е мъртъв, а се е възнесъл при Бог и отново ще се върне на земята.

Обратно на това, което много хора смятат, Исус (мир нему) не е бил разпънат на кръст и не е бил убит, нито пък е умрял по каквато и да била друга причина. В Корана много ясно е съобщено, че не са го разпънали и не са го убили, а Бог го е въздигнал при Себе си. В нито един айят не се споменава за това, че Исус (м.н.) е умрял или е убит. Наред с това за него в Корана са дадени такава сведения, на които никой човек още не е станал свидетел, но засвидетелстването на които ще бъде възможно, когато Исус (м.н.) отново дойде на земята. И няма ни най-малко съмнение, че представените ни в Корана събития ще се случат.

Въпреки това обаче много хора смятат, че Исус (м.н.) е умрял по “някакъв начин” в миналото и няма да се върне отново на земята. Но това е едно погрешно схващане, което се дължи на непознаване на Корана. Едно внимателно изследване на Корана би довело до разкриване на точното значение на айятите за Исус (м.н.).

Пророкът Мохамед (м.н.) също ни съобщава, че Исус (м.н.) отново ще бъде изпратен на земята и че в “последният период” – периодът, в който той ще дойде, по целия свят ще цари мир, справедливост, спокойствие и благоденствие. Според Исляма последният период е време близко до деня на възкресението, време през което ще преобладава описаният в Корана морал.<

Във въображението на хората винаги съществува една жажда към по-хубавото, към по-доброто. Една по-хубава гледка, едно по-вкусно ядене, един изпълнен със спокойствие живот, в който няма обществени проблеми, изобилие, прелести....

Ето така последният период отразява един век, изпълнен именно с тези понятия – “по-добър”, “по-хубав”. Последният период е един благословен период, за който хората от векове са копнели. През него на мястото на финансовите затруднения ще има изобилие и богатство, на несправедливостта – справедливост, на неморалността – добър морал, на безредието – мир и спокойствие. Това е един благословен период, в който моралът на Исляма ще навлезе във всяка област на човешката дейност.

В тази книга, в светлината на айятите от Корана, ще разгледаме доказателствата за това, че Исус Христос (м.н.) не е умрял, че е въздигнат при Бог и че през последния период отново ще дойде на земята. Но преди това смятаме за важно да ви припомним някои основни неща, които имат пряка връзка с този въпрос.

 

1 / total 8
You can read Harun Yahya's book Исус Ще Се Върне online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top