Как ще познаем Махди?

ОТ РЕПОРТАЖА НА ЖИВО НА АДНАН ОКТАР ПО КАЧКАР ТВ

(8 януари 2009)

 

АДНАН ОКТАР: В началото Махди ще може да бъде познат единствено по сиянието на вярата му. Т.е. ние ще се съмняваме в Махди, ще се чудим това той ли е, т.е. в началото най-много може да се съмняваме. Но в действителност ще научим кой е, когато отслужи молитвата заедно с Исус (м.н.). Исус (м.н.) ще го потупа по гърба и ще го изведе напред да поведе молитвата, т.е. ще разберем, че той е Махди от това, че един толкова възвишен и благочестив Пророк го определя за имам. Ще кажем: „това е Махди”, Аллах знае най-добре.

 

 

ОТ РЕПОРТАЖА НА ЖИВО НА АДНАН ОКТАР ПО КАНАЛ 35 (ИЗМИР)

(18 януари 2009)

 

АДНАН ОКТАР: „Неговите близки и дълбоковярващи ученици ще го познаят по религиозното му сияние. Всеки няма да може да го познае изведнъж и ясно.”, казва Саид Нурси в Писма, страница 60. От друга страна казахме, че света е място за изпитание, и както казва Саид Нурси „отваря врата на разума, но не отнема правото на избор”, т.е. няма да бъде доведен така, че да е задължително да му се подчинят. Ето така, когато дори този човек се появи, по-голямата част от хората, а дори и той самият отначало няма да познава себе си, тази личност ще бъде позната през последните времена благодарение на Сиянието на вярата му, т.е. Махди най-вероятно ще бъде познат така.

 

 

ОТ РЕПОРТАЖА НА ЖИВО НА АДНАН ОКТАР ПО КОН ТВ

(8 февруари 2009)

 

АДНАН ОКТАР: За първи път меча на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) ще бъде опасан, никой досега не е опасвал меча на Пророка (Аллах да го приветства). Ще сложи меча направо върху себе си. Никой не е обличал жилетката на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства), той ще я облече. Ще вземе в ръка знамето на Пророка (Аллах да го приветства), святото знаме. Хората ще изгубят съзнание по време на подчинението пред него. Това е като израз на предаността и обичта им към него, т.е. приемането му като лидер.

 


ОТ РЕПОРТАЖА НА ЖИВО НА АДНАН ОКТАР ПО ТЕМПО ТВ

(13 януари 2009)

 

АДНАН ОКТАР: Най-ясната и неоспорима особеност на Махди е молитвата, която ще извърши заедно с Исус (м.н.). Подбутвайки го по гърба Исус (м.н.) ще го накара да поведе молитвата. Махди ще го хване за раменете и ще му каже „Заповядайте Вие да поведете молитвата”. Исус (м.н.) няма да се съгласи и ще каже „ти си имам, ти ще поведеш молитвата.”. Той ще го накара да застане отпред като по този начин ще подчертае и лидерството на Махди.

 

 

ОТ РЕПОРТАЖА НА ЖИВО НА АДНАН ОКТАР ПО КАНАЛ 35 (ИЗМИР)

(18 януари 2009)

 

АДНАН ОКТАР: Там където са Светите Мощи, там е и Махди, с позволение на Аллах. Аллах е скрил и съхранил Светите Мощи в Истанбул, например тук имаше вражеска окупация и например Аллах можеше да ги накара да ги унищожат, но в съдбата не е писано така. Например нищо не се е случило на меча на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) и се е запазил до днес, нищо не се е случило на знамето и то се е запазило, нещо повече, има още едно знаме, което ще го вземе Махди, казва Пророка (Аллах да го приветства), то се намира в кожа от сърна и въобще не е отваряно, казва той. То се намира в Топкапъ.

 

ВОДЕЩ: Да

 

АДНАН ОКТАР:  Знамето, с позволение на Аллах, то ще излезе наяве заедно със Светите Мощи, а това ще породи много голямо вълнение у Мюсюлманите, едно много много голямо вълнение. Ще видите тези дни, с позволение на Аллах.

 


ОТ РЕПОРТАЖА НА ЖИВО НА АДНАН ОКТАР ПО КАНАЛ 35 (ИЗМИР)

(25 януари 2009)

 

АДНАН ОКТАР:  Каза, Наим, предава от Салман Бин Иса, той каза: „Според това което чух Махди ще държи в ръце ковчег, в който има спокойствие, ще го извади от Галилейското езеро.” Казва, че сандъка, светия сандък от времето на Пророка Муса (м.н.) ще бъде открит в Галилейското езеро. „Ще бъде поднесен пред него в Бейт ал-Макдис, поднесен пред Махди. Когато Евреите видят това, с изключение на една много малка група, повечето ще станат Мюсюлмани.” Казва, че голяма част от Евреите ще станат Мюсюлмани след това събитие.

2010-05-04 18:10:42

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top