Съвестните хора не биха взели под внимание предубедени уеб сайтове като Уикипедия, а единствено наличните факти

Всеки, който внимателно наблюдава света и рационално оценява развитието в световен мащаб, неизбежно би видял текущата културна борба между доброто и злото през историята. От едната страна са хората, които се застъпват за любовта и страха от Господа, добротата, братството, мира и приятелството, докато от другата са тези, които насърчават дегенерацията, предизвикват конфликти и войни, и отнемат щастието на хората. Болезнено е, че макар хората на омраза и конфликти, които искат да елиминират понятията за семейство и морал, се подкрепят взаимно при всяка една възможност и действат съвместно, докато тези, които искат да видят моралните ценности да властват по цял свят, както Бог заповядва, често не действат заедно. Всъщност, раздялата на доброто е дело организирано от злото; черната пропаганда извършена срещу добрите хора чрез комуникационните средства като вестници, списания, телевизия и интернет, често е основната причина, поради която те не могат да се съберат.

Вярващите трябва да избягват да действат въз основа на слухове, без да обърнат внимание на творбите на другите и да разгледат полезните резултати от тези творби или да получат директна информация от тях. В светите книги и на трите религии е написано, че вярващите ще бъдат подложени на клевети, нелепи обвинения, и че понякога ще бъдат несправедливо съдени поради тези обвинения. Според заповедите на трите Авраамови религии вярващите не съдят друг вярващ, без да проучат и разследват това, което са чули, или открият истината. Това е така, защото те осъзнават факта, че всеки вярващ, който служи в името на Бога, може да се превърне в мишена на различни опити за клевета, лъжи, натиск и заплахи от страна на тези, които искат да попречат на дейността им. Една от основните причини, стоящи зад тези опити за клеветничество, е да се предотврати разпространението на моралните ценности на религията, убеждавайки хората да се отдалечат от вярващите.

Едно от най-често използваните средства срещу вярващите през този век, който обикновено е представян като информационен или интернет век, несъмнено са уебсайтовете. И по-специално тези, чието съдържание се съставя от потребители без абонамент или заплащане, като например Уикипедия, и могат лесно да достигат до големи маси от хора. Уикипедия описва себе си като „свободна енциклопедия“, но многобройните приложения на уебсайта показват точно обратното.

Уикипедия е доминирана от подход, характеризиращ се с едностранна предубедена информация и с един вид цензурна система, която поддържа определен манталитет и светоглед. Множество инциденти, свързани с Уикипедия, разкриват тази истина.

Два примера от безброй други, които разкриват факта, че Уикипедия всъщност не е свободна

Първият от тях е относно страницата на Уикипедия, създадена за д-р Гюнтер Бехли, известния палеонтолог директор на Природонаучния музей в Щутгарт, Германия. Д-р Гюнтер Бехли организирал изложба в музея по повод 150-годишнината от рождението на Дарвин. Бехли поставил няколко креационистки книги от едната страна на везните и книгата „Произходът на видовете“ на Дарвин от другата, показвайки, че книгата на Дарвин е очевидно по-тежка. Тъй като изложбата привлекла внимание и била насрочена пресконференция, Бехли започнал да чете научни книги, застъпващи се за Сътворението, за да може да отговори на въпросите на журналистите. След като завършил  своето четене и проучване Бехли осъзнал, че дарвинизмът не е теория, която може да бъде защитавана и заявил, че сега вярва в Сътворението и еволюционната теория е погрешна. Непосредствено след изявлението му, подобно на това, което се случило преди с много от учените, защитаващи Сътворението, Бехли бил отстранен от поста му в музея.

Докато страницата относно д-р Бехли съдържаше обширна информация за него, когато защитаваше дарвинизма, то след като отрече еволюцията Уикипедия я изтри.[i]

Втория случай е свързан със страницата в Уикипедия на Уолтър Брадли, виден професор в Университета Бейлор. С богатия си опит в научните изследвания, издателство и образование, проф. Брадли е известен и с научните си публикации и книги, подкрепящи Сътворението. През април 2017 г. Уикипедия цензурира страницата на Брадли, като понижава съдържанието й на два много кратки параграфа.[ii]

Уикипедия под натиск

Тези два случая показват, че Уикипедия е под толкова силен дарвинистки натиск, че не може да даде място на учените, които изразяват свои собствени мнения. Всъщност, тези, които се застъпват за еволюцията днес, работят усилено, за да премахнат онези, които разкриват научните открития, които са факти за Сътворението, от научните институции, медии и дори от интернет. Един млад студент, който каже, че „еволюцията не се е случила“, не може да премине изпитите на образователните институции и един такъв учен не може да преследва академична кариера. Нещо повече онези, които твърдят, че действат в името на науката, не могат дори да я толерират, когато видят, че науката в действителност доказва истината за Сътворението.

Днес съществуването на дарвинистка диктатура по цял свят е неоспорим факт. Тази диктатура не толерира представянето на различни мнения и научни доказателства, но продължава своята едностранна пропаганда с цел дискредитиране на креационистите и представянето им като антинаучни консерватори. Уикипедия трябва да се въздържа от това да бъде една от медиите, използвани под влиянието на дарвинистката диктатура.

Всъщност креационистът д-р Гюнтер Бехли, чиято страница бе изтрита от Уикипедия, и за който се твърди, че е „маловажен“, е един от най-значителните колекционери на фосили в света. Бехли е толкова важен палеонтолог, че множество видове бяха кръстени на него. Въпреки това Уикипедия счита Бехли за „маловажен“ единствено поради антидарвинския му доклад.

Писмените записи в Уикипедия се преглеждат и редактират от до голяма степен анонимни личности. Тези редактори имат пристрастно отношение не само към еволюцията и сътворението, но и към всяка друга общност, която противоречи на собствената им идеология. Обикновено се позволява предоставянето на невярна информация относно религиозни хора, които вярват в съществуването на Бог, и които се противопоставят на материалистическите идеологии, и не се разрешават корекции на тези грешки. Молбите и опитите за коригиране на информацията в този вид съдържания постоянно биват отхвърляни. Това показва, че Уикипедия не се интересува много от коректността на информацията, която съдържа, но със сигурност се интересува от това дали тя съответства на определена идеология или не.
Очевидно е, че Уикипедия има идеологически дневен ред и далеч не е обективна.

Мюсюлмани, евреи и християни трябва да си сътрудничат срещу начина на мислене, което Уикипедия символизира

Пристрастеното отношение на Уикипедия е отношение прието спрямо всички вярващи от всяка религия. Когато вярващите се сблъскат с едно такова отношение, не би било уместно да кажат: „Това отношение е насочено към мюсюлманите, следователно не ни засяга“ или „Това е отношение срещу християните, а не срещу нас“. Напротив, когато съществува някакво отношение към вярата, религията или вярата в Сътворението, всички вярващи мюсюлмани, християни и евреи трябва да се обединят, взаимно да се защитят и подкрепят. Всяко противно действие би довело до разделение сред вярващите, а именно точно това, което дарвинистката диктатура иска. Не бива да забравяме, че: дарвинистите искат да попречат на креационистите, които са религиозни и добри хора, да се обединят и да работят заедно, за да разпространят Божията Слава.

Тези, които се застъпват за мирa, приятелството и добротата, винаги са били потискани, подлагани на лъжи и скандални клеветнически кампании от страна на обществото през историята.
Пророкът Исус и неговите апостоли били подложени на множество клеветнически обвинения като „лудост, преследване на личен интерес, създаване на нова религия“ и преминали през множество изпитания. Първите християни обаче не обърнали внимание на тези клевети и продължили да защитават и подкрепят Пророка Исус и неговите апостоли. Те приели тези непристойни обвинения на злите хора като доказателство, че са на прав път.
Въпреки всичко, имало такива, които мислели повърхностно и позволили на тези обвинения да ги отклонят. В параграфите от Библията, отнасящи се до изпитанията, пред които били изправени вярващите, също са споменати и слабите личности, които не могли да проявят смелост да подкрепят искрените вярващи.
  1. … и те всички (апостолите) бяха единодушно в Соломоновия трем. От другите никой не смееше да се присъедини към тях, а народът ги величаеше. (Деяния, 5:12-13)
  2. Пророка Исус (м.н.): Но вие внимавайте за самите себе си. Защото ще ви предадат на съдилища… ще бъдете бити, пред управници и царе ще бъдете изправени заради мене, за да свидетелствате пред тях. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите, но говорете, каквото ви бъде внушено в онзи час. Понеже не сте вие, които ще говорите, а Бог. (Марк, 13:9,11)
  1. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен. (Марк, 13:13)
  2. … (Пророка Исус (м.н.) каза:) … Но преди всичко това ще ви залавят и преследват, ще ви предават в тъмници и ще ви отвеждат при царе и управници заради моето име. И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас. И ще бъдете мразени от всички поради моето име. Но и косъм от главата ви няма да падне. С търпението си ще придобиете истински живот. (Лука, 21:12, 16-19)
  3. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име... Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува. (1 Петрово, 4:14,16)
  1. Но ти проследи моето учение, начин на живот, намерения, вяра, твърдост, любов, търпение, преследвания и страданията... Какви преследвания претърпях! Но Господ ме избави от всички тях. И всички, които искат да живеят благочестиво ще бъдат преследвани. А лоши хора и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани. (2 Тимотей, 3:10-13)
  1. Братя мои, когато изпаднете в разни изкушения, бъдете изпълнени с радост, тъй като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. Търпението обаче нека да води към нещо съвършено, за да бъдете съвършени и безукорни и да не изоставате в нищо. (Послание на Яков, 1:2-4)
Ако тези, които вярват в Бог, не се съюзят, то движението на Даджал (Антихрист) ще стане по-силно
Днес безбожието се разпространява като опустошителен огън. Насилието, наркотиците, алкохолът, загубените семейни ценности, самоубийствата сред тийнейджърите и възрастните, несправедливостта и потисничеството засягат всяка една част от обществото. Единствено чрез културна борба проведена срещу философията на безбожието може да се спре това отклонение на хората в посоката, в която безбожието се опитва да ги насочи. Времето за тази културна борба вече настъпи. Добрите хора трябва да се съюзят, да обединят средствата си и да проведат общи научни дейности възможно най-скоро.
При стартиране на ново съвместно начинание несъмнено би било сериозна грешка ако вярващите се откажат от подобно сътрудничество поради информацията, получена от предубедени източници като Уикипедия. Ръководството, което насочва мислите на вярващите за даден човек или дейност, трябва да бъде това, което са научили от техните свещени книги, съвест, ум и прозорливост. Един дарвинистки/материалистически източник, който отрича съществуването на Бог и притежава пристрастно отношение към религиозните хора, никога не може да бъде надежден водач за вярващите. Несъмнено би било смущаващо и унизително ако човек се откаже от определена благотворна работа поради грешната информация, предоставена от един такъв източник.
Християните, евреите, мюсюлманите и всички добри хора по света могат единствено да постигнат успех ако се съюзят срещу злото, което движението на даджала (антихриста) е организирало по целия свят. Всяко обвързано и решително усилие, направено без да се попадне в капаните подложени от движението на даджал, за да предотврати този съюз, е съществена стъпка за царуването на Истината. Всички вярващи трябва да се стремят да бъдат инициатори в доминирането на доброто. В един велик и исторически период, като „Последните времена“, без съмнение би било безсрамие човек да стои настрана и да остане безучастен в културната борба на вярващите, най-вече да прави отстъпки от истината обръщайки внимание на опитите за клевети и пълни лъжи, насочени към вярващите, от страна на онези, които се опитват да разпространяват злото.

[i] https://evolutionnews.org/2017/10/wikipedia-erases-paleontologist-gunter-bechly/

[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bradley_(engineer)

2017-12-21 01:40:19

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."