Прекрасните Създания 3 - За мислещи хора 3

Камуфлажът при животните и разумното им поведение Колкото повече изследваме природата, толкова повече се натъкваме на една и съща истина. Живите същества притежават едни изключително добре замислени сложни структури, които напълно обезсмислят твърдението на еволюционната теория за “случайността”. Всяко едно живо същество представлява отделно доказателство за сътворението. Камуфлажът и разумното поведение, които ще видите в този филм са само няколко примера. Всеки един вид организми в природата притежава поотделно сътворени характеристики и преимущества. Авторът на цялото това великолепно сътворение е Бог, Господарят на небесата, земята и всичко между тях. Дълг на всички разумни хора е да размишляват над Божието сътворение и да възхваляват Господа. В един айят от Корана Бог повелява така: Прославата е за Аллах ­ Господът на небесата и Господът на земята, Господът на световете. Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщият, Премъдрият. (Коран, 45:36-37) Продължителност: 40 Минути

2005-07-16 04:19:04

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top