Сатаната е най-опасния враг на човека и само вярващият може да го обезвреди

Ако кажеш на човек:„Някъде по света съществува някой,който ти е голям враг и би направил всичко, за да ти навреди възможно най-много;Той еспециалист по всякакъв вид измами и лъжи, и няма да те остави на мира, докато не ти навреди, колкото иска.“, то каква ли ще му бъде реакцията?Можем ли да очакваме да каже само „добре“, да не прояви интерес към това и без да предприеме нещо срещу врага да продължи живота си?

Разбира се, че отговорът на този въпрос е „НЕ“.Всеки един човек, който разбере за съществуването на един такъв враг ще обърне голямо внимание на това. Няма да може да забрави за това, докато не предприеме някакви мерки, които да предотвратят евентуални вреди, и не неутрализира този свой враг.

Човекът има много по-опасен и безмилостен враг от хората, които са враждебно настроени към него, а именно „сатаната“. И той е най-големия враг на човека съществувал някога досега. Той е толкова опасно същество че, не може дори да бъде сравнен със стотици врагове от хората. Би било голяма грешка човек да предприема предпазни мерки срещу враговете си, но да остане безразличен в лицето на сатаната.

Това е така, защото сатаната цели „край“ за човека. Този „край“ е влизането на човека във „вечния ад“. Затова сатаната няма да остави човека на мира, докато не осъществи плановете си. Това Аллах изрично ни съобщава в Корана:

О, хора, яжте от онова по земята, което е позволено и приятно! И не следвайте стъпките на сатаната! Той за вас е явен враг. (Сура ал-Бакара,168)

Сатаната е ваш враг. Затова го приемете като враг! Той призовава своите последователи, само за да станат обитатели на Пламъците. (Сура Фатир, 6)

И ще ги заблуждавам, и ще ги подбуждам към копнежи, и ще им повелявам да срязват ушите на добитъка, и ще им повелявам да изменят творението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за покровител, той ще понесе явна загуба. (Сура ан-Ниса, 119)

В Корана Аллах повелява на човека даприеме сатаната като враг, така както той приема цялото човечество за свои враг. При това положение човек трябва да се подчини на тази Божия заповед и да си постави като първоначална цел неутрализирането на сатаната.

Сатаната е много голям враг на човека. Аллах обаче е направил така, че човек може да се спаси от злините на сатаната много лесно. В Корана Аллах разкрива множество тайни за това как човек да постигне това. Една част от тях са:

·         Сатаната е безпомощно същество, което не ще им навреди с нищо без позволението на Аллах. (Сура Муджадала, 10)

·         Слабо е коварството на сатаната! (Сура ан-Ниса, 76)

·         Властта на сатаната е само над онези, които се сближават с него и които съдружават с Аллах. (Сура ан-Нахл, 100)

·         Сатаната няма власт над човека. (Сура Ибрахим, 22) (Сура Саба, 20-21)

·         Сатаната няма власт над онези, които вярват и на своя Господ се уповават. (Сура ан-Нахл, 99)

·         Когато човек искрено потърси убежище при Аллах и Корана, той ще неутрализира всички подбуди на сатаната.(Сура ал-Араф, 200-201) (Сура Фусиллат, 36)

Дори човек да знае единствено тези, разкрити в Корана, тайни е достатъчно, с позволение на Аллах, да неутрализира бързо и убедително най-големия си враг – сатаната.  

-        Ако човек живее без да забравя, че не съществува друга сила освен Аллах, че както сатаната, така и хората са безсилни, и не подлага под съмнение Аллах, то сатаната независимо от къде се опитва да го доближи и да му навреди няма да успее.

-        Ако човек под каквито и да е било условия остане верен на Аллах, и не забравя, че Аллах сътворява всичко с мъдрост и по най-благоприятния начин със съдба, че всичко се случва единствено според това, което Аллах е предопределил, то сатаната никога няма да може да му въздейства.

-        Ако човек, когато бъде изкушен от сатаната, се подчини на Аллах и Корана, то тогава с позволение на Аллах това изкушение ще бъде премахнато и сатаната няма да може да му навреди.

-        Ако човек не забравя, че сатаната е напълно безсилно същество, че действа единствено с позволение на Аллах, и не гледа на сатаната като на независима сила и е на страната на Аллах, то тогава сатаната ще изгуби цялата си сила върху този човек.

-        Ако човек оцени всички измами, преиначени истини, лъжи и игри на сатаната под светлината на Корана, то той ще разбере, че всички те са покварени и слаби капани и по този начин сатаната отново няма да успее да му повлияе.

Когато човек действа с правоверно съзнание срещу сатаната, с позволение на Аллах, всички коварства на сатаната ще бъдат напразни до края на живота му.

Гледната точка на човек относно сатаната не трябва да съдържа логика различна от тези факти. Вярващия никога не трябва да смята сатаната за силен и да мисли, че е трудно да го победи. Вярващия никога не трябва да забравя, че „Аллах е сътворил сатаната като същество, което да отклонява неверниците, че няма власт над искрените Мюсюлмани, които обичат Аллах и живеят според моралните ценности, които Аллах одобрява“.

Няма той власт над онези, които вярват и на своя Господ се уповават.( Сура ан-Нахл, 99)


2011-04-11 01:39:34

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top