< <
11 / total: 11

Зaключeниe

Истината,която изложихме дотук в книгата, е, че религията, която Исус (м.н.) е донесъл, е „правата вяра, вярата в това, че Бог е един и единствен”. Проповедта на тази свята личност обаче след възнесението му при Бог се отклонила от същността си и на мястото на истинското Християнство възникнала нова вяра, която приема като основа изкривените идеи като „триединство и епитимия”. И тази вяра била представена на хората като „безусловен закон”, който трябва да бъде приеман „без размишляване, задаване на въпроси или проучване”.

Lale bahçesi

Хората обаче вече са започнали да задават въпроси относно тези погрешни вярвания, приети с „мнозинство” на съборите. В миналото хората, които изразявали съмненията си относно вярата в троицата, били изправяни пред инквизиционните съдилища и осъждани на смърт, но вече тези дискусии не се смятат за престъпление. Навсякъде започна да се говори за това как вярата в троицата, за която в продължение на векове не се е говорело, не е била дискутирана, не е включена в Християнските свещени текстове и е добавена в Християнството 3 века след Исус (м.н.). Различни теолози, писатели и изследователи, примери от които видяхте и в книгата, съобщават на хората за истинското Християнство. Множество независими църкви, отричащи вярата в троицата, също проповядват истините относно вярата в троицата на хората от четирите краища на света. Още по-голямото ускоряване на този развой през последните години има много важно основание: наближава времето, през което Християнството ще се изчисти от всички грешни вярвания и ще се завърне към същността си.

Последният период, в който живеем, е едно много свято и радостно време за всички вярващи. Това е така, защото Господ ни е благовестил, че след период от две хиляди години през Последните времена отново ще изпрати своя пратеник на земята. Този пратеник е Исус (м.н.). Това, особено за Християните, е много важна блага вест, защото единствено Исус (м.н.) е този, който може да възвърне към същността Християнството, което от две хиляди години насам се е отдалечило от същността си. Християнството с помощта на Исус (м.н.) ще стане „Истинско Християнство”, а тези, които ще последват Исус (м.н.) – „Истински Християни”.

Коранът посредством множество знамения ни съобщава за Второто пришествие на Исус (м.н.) на земята. Както Пророкът Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) разкрива в своя хадис: „Кълна се в Бога, че Исус със сигурност ще се върне. И ще се завърне като справедлив съдия и честен управник...” (Сахих-и Муслим), и много подобни на този, мисията на Пророка Исус (м.н.) по време на Второто му пришествие и особеностите на този период са разказани с много ясни и подробни примери. Според съобщеното в Хадисите, когато Исус (м.н.) дойде, той ще възвърне Християнството към неговата същност, ще премахне нерелигиозната система, властваща над света, и след това хората на тълпи ще се насочат към религиозния морал. Животът според нравствеността на истинската вяра ще донесе на хората както душевно, така и физическо спокойствие и удобство. Всички конфликти и сблъсъци ще затихнат, всички неразбирателства ще бъдат разрешени по мирен път. Безпокойството и страховете, дължащи се на нравствената поквара, ще отстъпят място на сигурността. Справедливост ще властва по целия свят, където и да отидат по света, хората ще бъдат посрещнати от прелести, богатство и изобилие.

Наред с всички останали вярващи ние се надяваме Господ да ни почете, като ни позволи да посрещнем неговия свят гост и да ни даде възможност да се подготвим за това по най-добрия начин. Ние се надяваме нашите братя Християни също да изпитат радост от благата вест, съобщена в Евангелието така: „... Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето.” (Деяния, 1: 11), и забелязвайки заблуждението относно троицата, да се обърнат искрено към Бог.

 

11 / total 11
You can read Harun Yahya's book Исус (м.н.) Не Е Божий Син, А Божий Пророк online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top