Значението на саможертвата в морала на Корана

Само Аллах може да знае размера на вярата, богобоязънта, привързаността и любовта на един човек към Него. В Корана този факт е разкрит с айята: „... Той знае какво спотайват и какво показват. Той знае всичко скрито в гърдите.” (Сура Худ, 5). Хората от своя страна пък могат само да предполагат по отношение на вярата и богобоязънта на даден човек, водейки се от някои външни признаци, които са забелязали.

А това кои са тези признаци Аллах е съобщил с айятите на Корана. Безусловното изпълняване на съобщеният в Корана начин на служба, точното следване на суната на Пророка Мохамед (с.а.с.), въздържането от начините на държание, от които Аллах е повелил да се  страни, полагането на възможно най-големите усилия за живеене според нравствеността, която би Му харесала, всичко това са важни показатели за искрената вяра и богобоязън на един човек.

Съществуват някои характерни особености на вярващите, които показват дали един човек наистина е повярвал искрено или не, и които е трудно да бъдат имитирани. Една от тези особености е безусловната и решителна саможертва. Това човек да попадне в ситуация, в която може да прояви саможертва в името на вярващите, в името на Аллах, е една много ценна удобна възможност, за да покаже своята вяра и искреност.

Вярващите знаят, че ситуациите, в които човек е в конфликт с душата си, в които изпадне в трудност или притеснение, или пък трябва да прояви търпение, да положи усилие и да се откаже от някои свои облаги, са изпълнени с мъдрост събития, които Аллах специално е сътворил. Те действат със съзнанието, че земния живот е кратко и временно място за изпитание, сътворено за спечелване на благоволението на Аллах, и поради тази причина се стремят към спечелване на Божието удовлетворение и добро място в отвъдния си живот. В Корана Аллах е съобщил истината за земния живот по следния начин:

„Този, земният живот, е само забава и игра. А Сетният дом е вечният, ако знаят.” (Сура Анкабут, 64)

По време на земния живот Аллах изпитва хората със всякакъв вид ситуации. Целта за сътворението на земния живот е съобщена в Корана така:

„Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщият, Опрощаващият.” (Сура Мулк, 2)

Това, което е допустимо в това сътворено от Всеславният Аллах място за изпитание, е човек да полага искрени усилия колкото силите му позволяват и да е готов на всякакъв вид саможертва за живеенето според морала, който би се харесал на Аллах. В Корана е съобщено, че най-голямата благодат е надпреварата в добрините”. (Сура Маида, 48)

Един човек, който се надпреварва в добрините, за да спечели благоволението на Аллах, във всички събития, които му се случват като изпитание, действа с голям ентусиазъм, решителност и саможертва. Това искрено поведение позволява на вярващият да се сдобие с още множество добри черти на характера. Един самоотвержен човек в същото време е уповаващ се на Аллах, покорен, смел, търпелив, милостив, великодушен, толерантен и вежлив.


2012-01-20 00:36:44

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top