Мюсюлманите и хората на писанието трябва да обединят сили в оповестяване на доказателствата за Сътворението (Съюзничество в интелектуалната борба)

Защитаване на човечеството от бедите на дарвинизма

Aтеистическите, материалистически и други антирелигиозни силови центрове водят една невиждана досега борба срещу религиозния морал. Те работят систематично из целия свят, за да отклонят хората от Божия път, да ги накарат да отрекат Божието съществуване и единственост и да премахнат религиозния морал.

Интересното тук е, че те твърдят, че следват една научна система, която съдържа всички отговори: дарвинизма. Тази система обаче единствено въвлича хората към атеизма, като ги насърчава да отрекат съществуването на Бог и сътворението. Те изобразяват света като арена, на която само най-силните оцеляват, и се стремят да отдалечат хората от религиозния морал, като по този начин ги превръщат в егоистични и безмилостни същества. Известният атеист-еволюционист проф. Ричард Доукинс обобщава мисията на еволюционната теория така: “Преди Дарвин не беше възможно да си атеист от научна гледна точка, но Дарвин ни предостави тази възможност”. (Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (London: WW Norton, 1986), 6)

В действителност обаче еволюционната теория не им е предоставила тази възможност, защото тя е в ярко противоречие със съвременните научни открития. Множество науки (напр. палеонтология, биохимия, генетика, сравнителна анатомия и биофизика) доказват, че възникването на живота не може да бъде обяснено посредством природните процеси и естествения подбор, както еволюционистите твърдят. С една дума, еволюцията бива защитавана не в името на науката, а въпреки науката.

Водещите позиции, притежаващи сила в научния свят и медиите, обаче са заети от хора, които продължават да твърдят, че еволюционната теория е безусловна истина. Стремейки се, с цената на всичко, да запазят жива тази теория, те ни най-малко не се притесняват от това да укриват или изкривяват научните открития, които я опровергават, или да подценяват или пренебрегват откритията, които показват нейната неверност, или учените, които я критикуват. Поради тази еволюционна инквизиция множество учени и изследователи били принудени да скрият истинските си възгледи, така че да не бъдат “екзекутирани” чрез спиране на средствата им или унищожаване на тяхната репутация.

Всички хора, които вярват в Бог, трябва да обединят сили, за да се противопоставят и най-после да отхвърлят диктаторското управление на дарвинизма над света на науката и мисълта.

Следователно, елате, нека се обединим; нека използваме научните и технологически средства на двадесет и първи век, за да покажем на света, че дарвинизмът не е нищо друго освен една измама и че истинският източник на живота е сътворението.

 

Елате, нека се обединим в оповестяване на Божието съществуване и истината за сътворението

Вселената е пълна с доказателства, които оборват погрешно насочените философии на неверниците. Всички хора, които се вслушват в гласа на съвестта си и изучат Вселената и природата по един искрен и обективен начин, ще открият очевидността на сътворението навсякъде, накъдето погледнат. Всичко, било то живо или не, съдържа послания, представящи ни превъзходното майсторство на Божието сътворение. Ето така ние сме заобиколени от знаци, показващи Неговото съществуване и единственост.

За да можем да унищожим твърдението на неверниците, че всичко се е появило случайно, е необходимо да проучим и информираме останалите за доказателствата за сътворението в светлината на съвременната наука. Съвестните хора, които видят грандиозните структури и съвършен дизайн в живите организми, ще осъзнаят, че това не би могло да е резултат от случайно развитие, а че те са сътворени от Бог. По този начин лъжата за случайността ще бъде унищожена. Доказателството за сътворението обгръща съществуването и единствеността на Бог, както и Неговата върховна мощ, мъдрост и изкусност. То ще накара хората да забележат съществуването на Бог и да се обърнат към Него.

Един от най-ефективните начини за отстраняване на непознаването от хората на тази истина е да покажем подробно множеството доказателства за сътворението и неговото съвършенство. Това ще накара хората да се размислят върху нещата, които никога преди това не са оценявали. Например тялото на всеки човек е голямо доказателство за сътворението. Очите ни са по-комплексни и превъзходни и от най-модерната камера в света. Всичките ни телесни функции работят в хармония и равновесие помежду си, а химичните процеси, които могат да бъдат възпроизведени единствено в големи химични заводи, протичат отлично в нашите сравнително мънички вътрешни органи. За нас Бог е сътворил безброй много хранителни продукти, като всичките растат в една и съща почва, но имат различен възхитителен вкус, аромат, външност, витамини и минерали, от които се нуждаем, за да се запазим живи и здрави. Всички плодове, зеленчуци и другите източници на храна представляват доказателство за Божието сътворение. Днес по-голямата част от хората се възползват от Божиите блага, без дори и да помислят за тази реалност и затова никога не им минава и през ум да Му благодарят за тях. За да може да се сложи край на това незнание, искрените правоверни хора трябва да обединят сили.

Множество айяти от Корана призовават хората да размишляват над гореспоменатите факти и да засвидетелстват и разберат тези доказателства, които показват съществуването и величието на Господ. Едни от тези айяти са следните:

Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве? И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник. И ви създаде [от пръст] от земята да израснете. После ще ви върне в нея и отново ще ви извади [в Съдния ден]. Аллах стори за вас от земята постеля, за да ходите там по широки пътища. (Коран, 71:15-20)

Споменатите в тези айяти въпроси съдържат толкова много детайли, че учените биха могли, а и трябва, да изпишат томове книги за тях. Така например размишляването над седемте слоеве на небето и тяхното въздействие и ползи върху екологичната система и животинския свят на Земята; въздействието на Луната и Слънцето върху сезоните, климата, деня и нощта и живота на хората ще разшири мирогледа на хората и ще увеличи тяхната вяра. Размишляването над това какви опасни последици би предизвикала дори и най-малката промяна в тези системи би довело до същия резултат. Цялата Вселена е изпълнена с толкова много детайли, но в ежедневния си живот повечето хора почти не се замислят за тях. Съобщаването на хората за тези доказателства на сътворението и последиците, които оказват върху собствения им живот, ще ги накара да обмислят и по този начин да признаят Божията сила и мощ.

В живота, морала и поведението на хората, които опознаят Бог и Го оценят с истинското Му величие, ще настъпят благоприятни промени. Един човек, който е осъзнал Божието могъщество, би направил всичко възможно, за да изпълни Неговите заповеди по най-добрия начин и да живее според морала, който Той би одобрил. Това от своя страна ще увеличи броя на хората, които ще са внимателни, скромни, толерантни, разбрани, търпеливи, лоялни, самоотвержени, милостиви, смели, непредубедени, честни и справедливи, и благодарение на разпространяването на морала, на който Той ни учи, светът ще стане едно прекрасно място.

Затова елате и нека изучим истината за сътворението; нека да ги проучим и да ги съобщим на всички хора; нека да ги приканим да обичат Господа, да Му бъдат признателни, да живеят според морала, който Той ни повелява, и да Му се прекланят, за да спечелят Неговото благоволение.


2009-08-20 00:23:59

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top