Да се тълкува всичко благоприятно

Това човек да не може да тълкува събитията благоприятно, постоянно да е под напрежение и страх, в едно положение на отчаяние, меланхолия и емоционалност са показатели за това, че вярата не е улегнала напълно в сърцето му. От своя страна, това, че през целият си живот вярващият не се натъжава за нищо, не изпада в отчаяние са показатели за това, че е разбрал правилно моралът, на който ни учи Корана.

Да се тълкуват събитията благоприятно, всъщност е идиоматичен израз, който е познат на голяма част от обществото. Голяма част от хората във всекидневието си често използват изрази като „всяко зло за добро” или „ще е за добро ако е рекъл Господ”. Тази употреба обаче обикновено е или по навик, или защото тези думи са станали традиционни сред хората. Голяма част от тези хора обаче не знаят истинският смисъл на това да се тълкуват събитията благоприятно и не осъзнават, че тези думи могат да имат значение отвъд това да са само идиоматичен израз и че могат да бъдат приложени в живота.

Това обаче, човек да тълкува благоприятно всички събития, които изглеждат добри или не, благоприятни или не, е добра нравствена черта, която произлиза от искрената вяра в Аллах и познаването на истината за съдбата. Осъзнаването на тази истина пък е нещо, което дарява голяма полза на човека както на земята, така и в отвъдното, което носи спокойствие и благодат в живота на човек.

Човек, който вярва в Аллах, когато се изправи срещу ситуация, която изглежда като неблагоприятна или трудна, всъщност знае, че тя непременно е най-благоприятната за него. (Харун Яхя, „Да виждаш полза във всичко”)

Поради вярата му в съдбата, думи като „нещастие”, „пречка” или „ако” пък трябва напълно да изчезнат от живота му. Неговото постоянно становище трябва да е: „Това събитие съдържа мъдрост и благодат за мен, но следващият път трябва да внимавам да не допусна същата грешка и да направя това, от което се поучих сега”. Ако се сблъска със същата трудност или допусне същата грешка отново нито за миг не забравя, че те са сътворени с определена мъдрост и благодат и трябва отново да възобнови намерението си „следващият път да направи правилното”. Дори и същото нещо да се повтори многократно вярващият трябва да знае, че то е добро за него, защото всички събития до най-малката им подробност са под Божий контрол.


2009-08-24 15:12:45

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top